HSEQ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ENGIE Cofely helpt haar klanten bouwen aan de wereld van morgen. We willen actief meewerken aan de energietransitie en de levenskwaliteit van onze medewerkers en de burgers vrijwaren. Ons beleid op het vlak van gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit gaat verder dan het operationeel kader: het vormt de kern van onze bedrijfscultuur. ​

Leefmilieu
Milieubescherming is een strategische doelstelling van ENGIE Cofely. Wij zijn ervan overtuigd dat we vandaag moeten investeren in een duurzame en verantwoorde ontwikkeling. 
We bedenken innoverende technologische oplossingen die het gebruik van de beschikbare energiebronnen optimaliseren en het verbruik beperken. We maken trouwens gebruik van lokaal aangeleverde energie. Onze milieuvriendelijke oplossingen worden geïmplementeerd in overleg met onze klanten en leveranciers, onze zusterbedrijven van de ENGIE Groep, onderzoekscentra en universiteiten. We leren onze medewerkers bovendien hoe ze hun ecologische voetafdruk kunnen verkleinen. 

 
Gezondheid en veiligheid
ENGIE Cofely wil zich onderscheiden door de kwaliteit van haar dienstverlening en de knowhow van haar medewerkers. Precies daarom hechten we zoveel belang aan hun welzijn, hun vorming en hun ontplooiing. We stellen te allen tijde alles in het werk om hen gezonde en veilige werkomstandigheden te garanderen. Zo trachten we het ziekteverzuim en het aantal arbeidsongevallen te verminderen. We doen aan sensibilisering en stellen veiligheidskledij en -middelen ter beschikking. We zorgen er ook voor dat onze medewerkers de nodige veiligheidscursussen kunnen volgen.

Elk jaar stelt ENGIE Cofely ​​een jaaractieplan op waarin het haar doelstellingen vastlegt :
  • ​​De betrokkenheid van de hiërarchische lijn verhogen in het gevoerde veiligheidsbeleid​
  • Een beter beheer van de elektrische werkzaamheden waarborgen via strengere interventieprocedures​
  • ​Het stressniveau binnen de onderneming evalueren en beheren​
  • Medewerkers sensibiliseren over doelgerichte veiligheidsthema’s​​

Kwaliteit
Kwaliteitszorg en het voortdurend streven naar verbetering zijn enkele van onze prioriteiten. Ons kwaliteitsbeleid werd geïmplementeerd op alle bedrijfsniveaus en wordt geregeld bijgestuurd in functie van onze strategische doelstellingen.​